Personvernerklæring

Introduksjon

Denne erklæringen forklarer hvordan vi behandler personopplysninger:

 

 • Når samler vi inn personopplysninger
 • Hvordan bruker vi opplysningene
 • I hvilke situasjoner videreformidler vi opplysninger til tredjepart
 • Hvordan passer vi på at opplysningene behandles og ivaretas på en sikker måte
 • Personvernerklæringen omhandler bruken av de produktene og de tjenestene vi leverer, knyttet til salg, markedsføring og effektuering av avtalen


Snøhetta Data AS tar personvern på alvor og alle som jobber i selskapet skal gjøre sitt for å trygt ta vare på alle personopplysninger vi behandler.


Snøhetta Data AS er behandlingsansvarlig for den informasjonen vi samler inn om deg, og vi sikrer at personopplysningene dine behandles i samsvar med personvernforordningen – GDPR.


Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

 

Hvilke personopplysninger registrerer vi

Vi samler inn personalia slik at vi kan utføre avtalene vi inngår med deg. Disse opplysningene er:

 1. Navn
 2. E-postadresse
 3. Telefon- og mobilnummer
 4. Stilling

Leverandørdata vi samler inn:

 

 1. Navn
 2. E-postadresse
 3. Telefon- og mobilnummer
 4. Stilling

Vi samler også inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post.Fra websidene våre kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.

 

Opplysninger som samles inn om deg

Ved at du bruker våre tjenester, samler vi typisk inn følgende opplysninger:

 1. Teknisk informasjon, som type pc/mobil, internettkobling, operativsystem, nettleser og IP-adresse. Disse opplysningene samler vi inn ved bruk av cookies (se vår cookie-policy).
 2. Bruksinformasjon, som når du logger inn og ut av kontoen, kjøp og bestillinger, og klikk og navigasjon på våre plattformer. Disse opplysningene samler vi inn ved bruk av cookies (se vår cookie-policy).
 3. Lokasjonsinformasjon, dvs. informasjon om hvor du befinner deg. Disse opplysningene innhentes ved bruk av cookies (se vår cookie-policy).
 4. Kjøpshistorikk, dvs. informasjon om hvilke kjøp du har foretatt hos oss eller hos våre samarbeidspartnere. Denne informasjonen samler vi inn ved å registrere kjøpene du gjør hos oss.
 5. Preferanser, dvs. informasjon om hvilke produkter og tjenester du er interessert i. Denne informasjonen får vi både ved at du oppgir interesser, ved å analysere din bruk av våre nettsider og dine kjøp, og fra våre samarbeidspartnere (profilering).

Hva er formålet med innsamling av personopplysninger

Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å utføre direktesalg, direkte markedsføring, kundeservice og utføre oppdrag som er bestilt av kunde.

 

Hvordan bruker vi opplysningene

Her er de viktigste formålene vi bruker opplysningene til:

 1. For å verifisere identiteten din. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. 
 2. For å levere vår tjeneste. For dette bruker vi teknisk informasjon, samt lokasjonsinformasjon om du har samtykket til dette.
 3. For fakturering. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.
 4. For å administrere ditt kundeforhold. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, bruksinformasjon og kommunikasjon. 
 5. For bokføringsformål. For dette formålet bruker vi betalingsinformasjon og kjøpshistorikk.
 6. For å forbedre din brukeropplevelse på våre plattformer. For dette formålet bruker vi teknisk informasjon og bruksinformasjon.
 7. For å gi deg tilpasset markedsføring og innhold på våre nettsider. For dette formålet bruker vi teknisk informasjon, bruksinformasjon, lokasjonsinformasjon, kjøpshistorikk og preferanser.
 8. For å forbedre våre varer og tjenester. For dette formålet bruker vi bruksinformasjon og teknisk informasjon.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 2, 3, og 4 er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som hvitvaskingsloven og bokføringsloven).

 

Det rettslige grunnlaget for formål 5 er våre rettslige forpliktelser etter bokføringsloven.

 

Det rettslige grunnlaget for formål 6 og 8 er vår legitime interesse i å drive produktutvikling.

 

Det rettslige grunnlaget for formål 7 er vår legitime interesse i å tilby deg tilpasset innhold og markedsføring. Vi har rett til å sende deg markedsføring om våre tilsvarende varer og tjenester dersom vi har et eksisterende kundeforhold med deg. Hvis vi ikke har et eksisterende kundeforhold med deg, vil det rettslige grunnlaget for markedsføringen være ditt samtykke om du har gitt oss dette.

 

Du kan når som helst trekke dine eventuelle samtykker tilbake. Du kan også gi oss beskjed dersom du ikke ønsker at vi bruker opplysninger om deg til profilering, og heller velge å motta generell markedsføring og innhold.

 

Dataminimering

Vi samler inn, behandler og oppbevarer kun de personopplysningene som er nødvendige når det gjelder å oppfylle våre fastsatte formål. Loven kan også bestemme hvilke typer data det kreves at man samler inn og oppbevarer. I tillegg kan typen og omfanget av personopplysningene vi behandler være bestemt av et behov, for å oppfylle en kontrakt eller en annen juridisk forpliktelse.

 

Data holdes oppdatert

Da tjenesten vår er avhengig av at opplysningene dine er korrekte og oppdaterte, ber vi deg opplyse oss om relevante endringer i opplysningene dine. Du kan benytte kontaktopplysningene ovenfor til å varsle oss om endringene, så sørger vi for å oppdatere personopplysningene dine. Hvis vi selv blir oppmerksomme på at det er feil i dine opplysninger, oppdaterer vi opplysningene og varsler deg om dette.

 

Periode for oppbevaring

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, så lenge dette ikke er i konflikt med gjeldende lover og regler for oppbevaring av personopplysninger.

 

Minimal lagringstid før sletting er det prinsippet vi jobber etter. Vi vurderer derfor dette mot behovet for å svare på henvendelser fra deg eller løse mulige utfordringer med leveransen, samt tidligere leveranser. Vi må også vurdere dette mot mulige krav i forbindelse med tilbakebetalinger eller utbetalinger i forhold til f.eks. tvister.

 

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en periode etter din siste samhandling med oss. Når lagringen ikke er nødvendig lengre, slettes de. I noen tilfeller kan vi behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.

 

Hvorfor kan vi samle inn personopplysninger om deg (samtykke)?

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke

Vi samler inn personopplysninger ved hjelp av skjemaer som lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykket som gis av den enkelte. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre.

 

Innsamling av personopplysninger basert på avtaler

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

 

Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse

Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til den registrerte ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom oss og den som er registrert. Denne hjemmelen er primært knyttet til salgs- og markedsføringsformålene våre, samt varsel rundt våre tjenester. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet med å samle inn personopplysninger.

 

Cookie-policy

Hva er cookies?

Informasjonskapsler, eller «cookies», er en liten tekstfil som lagres på din pc, nettbrett eller smarttelefon. Hensikten er å øke brukervennligheten for deg som kunde og hjelpe oss å forbedre våre verktøy for å kommunisere effektivt.

 

Informasjonskapslene kan eksempelvis inneholde brukerinnstillinger og informasjon om hvordan du har navigert og brukt vår nettside, hvilken nettleser du bruker og tilsvarende atferd på nettsteder vi samarbeider med.

 

Bruk av cookies

Tredjeparts informasjonskapsler brukes til å måle og analysere hvordan våre nettsider blir brukt slik at vi kan f.eks. kan lage segmenterte målgrupper til bruk i salg og markedsføring og optimalisere funksjonalitet for brukeren av internettsidene. Eksempler her er registrering av hvilken nettleser som brukes slik at visningen kan tilpasses og analyse av hvor man leter etter informasjon for å forbedre navigasjon og lettere finne fram til den informasjonen man søker.

Vi benytter også informasjonskapsler/cookies som brukes ved for eksempel annonsetjenester (som remarketing) og "widgets" fra sosiale nettverkstjenester.

 

Vi setter følgende informasjonskapsler på våre nettsider for:

Hvis du vil Slik avviser eller sletter du dine cookies ved å klikke CTRL + SHIFT + Delete fra alle nettlesere du har.

 

Tredjeparts cookies

Nettsiden inneholder cookies fra tredjeparter. Disse finner du informasjon om her: https://www.snohettadata.no/om-oss/cookies.

 

Dine rettigheter

Med gjennomføringen av EUs personvernforordning (GDPR) som tredde i kraft i juli, øker kravene for hvordan vi som bedrift skal behandle personopplysninger om deg. Det er viktig for oss i Snøhetta Data AS å behandle dine opplysninger med respekt og i henhold til det nye regelverket. Det er du som eier dine opplysninger. Du har krav på å få vite hvilke opplysninger vi har om deg. Du har på å vite om dine bestillinger, fakturaer, avtaler og personopplysninger. Du kan kontakte oss for å få informasjon om disse opplysningene, selv om vi ikke alltid kan gi deg all informasjon.

 

Sørg for at ditt behov for informasjon er begrunnet og ikke overdrevet. Hvis dette er tilfelle kan vi nekte å svare på din forespørsel, og du kan bli bedt om å betale en administrativ avgift. I begge tilfeller vil vi informere deg om det, og årsaken til at din forespørsel ikke vil bli behandlet. 

Hvis du vil ha mer informasjon om dine personopplysninger send en epost til dpo@snohettadata.no eller ring på telefon 71 57 10 30. Vi foretrekker e-post, på grunn av klarere bevis. Inkluder denne informasjonen i din e-post:

 1. Navn
 2. Mobilnummer
 3. E-postadresse
 4. Adresse
 5. Dato
 6. Informasjon som kan identifisere deg fra andre kunder med samme navn, som kundenummer
 7. Din forespørsel

Du vil få svar på din forespørsel innen en måned. Hvis vi for en grunn trenger mer tid, vil du bli informert om det, og årsaken til forsinkelsen. Du vil uansett få svar innen 3 måneder.

 

Ditt krav til ratifikasjon

Du har krav på å få endret opplysninger vi har om deg hvis du antyder at disse er ukorrekte eller ikke komplekse. Sørg for at ditt behov for informasjon er begrunnet og ikke overdrevet. Hvis dette er tilfelle kan vi nekte å svare på din forespørsel, og du kan bli bedt om å betale en administrativ avgift. I begge tilfeller vil vi informere deg om det, og årsaken til at din forespørsel ikke vil bli behandlet.

 

Dine krav på fjerning av opplysninger

Som kunde har du krav på å be oss om å fjerne personopplysninger om deg, selv om i noen tilfeller vi kan si nei. Dette kan være tilfelle hvis:

 • Vi er lovlig forpliktet til å beholde opplysningene 
 • Av folkehelsemessige årsaker
 • For etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav
 • For å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon
 • For arkiveringsformål i offentlig interesse, vitenskapelig- eller historisk forskningsformål, eller statistiske formål

 

Sørg for at ditt behov for informasjon er begrunnet og ikke overdrevet. Hvis dette er tilfelle kan vi nekte å svare på din forespørsel, og du kan bli bedt om å betale en administrativ avgift. I begge tilfeller vil vi informere deg om det, og årsaken til at din forespørsel ikke vil bli behandlet.

 

Krav på begrensning av opplysninger

Hvis opplysningene vi har om deg er ukorrekte, ulovlig eller du trenger en verifikasjon på vår politikk, har du krav på begrensing av opplysningene vi har om deg. 

 

Vi vil ikke begrense opplysningene hvis: 

 • Vi har ditt samtykke
 • For etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav
 • Opplysningene er nødvendige for å forsvare en annen persons opplysninger
 • Opplysninger brukes til hensyn for viktig offentlig interesse

Du vil bli informert når vi bestemmer oss for å begrense dine opplysninger. 

Sørg for at ditt behov for informasjon er begrunnet og ikke overdrevet. Hvis dette er tilfelle kan vi nekte å svare på din forespørsel, og du kan bli bedt om å betale en administrativ avgift. I begge tilfeller vil vi informere deg om det, og årsaken til at din forespørsel ikke vil bli behandlet.

 

Krav til å motsette seg utøvelsen av personopplysninger

Du som kunde har krav til å motsette deg vår utøvelse av dine personopplysninger i flere tilfeller, med mindre vi har sterke og rettslige grunner ti å fortsette å bruke dine opplysninger til tross for dine innsigelser.

 1. Du kan motsette deg hvis vi bruker dine opplysninger for direkte markedsføring
 2. Din rett til å motsette deg er ikke absolutt hvis opplysningene er i offentlig interesse, for rettslige grunner, vitenskapelig- eller historisk forskningsformål, eller statistiske formål

I disse tilfellene kan du ikke motsette deg utøvelsen av dine opplysninger:

 1. Vi kan bevise at vi har en sterk grunn til å fortsette å behandle dine opplysninger som overstyrer din innvending.
 2. Vi kan bevise at bruken av dine opplysninger er av rettslige årsaker

I begge tilfeller vil du bli informert om det.

 

Sørg for at ditt behov for informasjon er begrunnet og ikke overdrevet. Hvis dette er tilfelle kan vi nekte å svare på din forespørsel, og du kan bli bedt om å betale en administrativ avgift. I begge tilfeller vil vi informere deg om det, og årsaken til at din forespørsel ikke vil bli behandlet.

 

Retten til dataportabilitet

Du som kunde har rett til dataportabilitet. Du har rett til å få utlevert personopplysningene dine og å lagre disse på en privat enhet til videre og personlig bruk, og du har rett til å flytte, kopiere eller overføre personopplysningene dine fra en virksomhet til en annen. På denne måten er opplysningene mer tilgjengelige og mer maskinlesbart, og du kan enkelt flytte data over til et annet firma. Sørg for at ditt behov for informasjon er begrunnet og ikke overdrevet. Hvis dette er tilfelle kan vi nekte å svare på din forespørsel, og du kan bli bedt om å betale en administrativ avgift. I begge tilfeller vil vi informere deg om det, og årsaken til at din forespørsel ikke vil bli behandlet.

 

Hvordan vi kan hjelpe deg med dine rettigheter

Du kan sende en e-post til dpo@snohettadata.no eller ring på telefon 71 57 10 30. Vi foretrekker epost, på grunn av klarere bevis. Du vil få svar på din forespørsel innen en måned. Hvis vi for en grunn trenger mer tid, vil du bli informert om det, og årsaken til forsinkelsen. Du vil uansett få svar innen 3 måneder.

 

Retten til å klage

Som kunde har du rett til å sende inn klage. Vi kan forsikre deg om at vi behandler dine opplysninger med respekt, kvalitet og profesjonalitet for å forsikre oss om at dine oppsyinger blir behandlet riktig og på en trygg måte.

 

På vegne av firmaet vil vi takke deg for ditt samarbeid. Ditt samarbeid hjelper oss med å yte god service også i fremtiden. Vi vil forsikre deg at vi vil behandle din klage nøye og respektfullt. Vårt mål er å hjelpe våre kunder. Hvis du har noen spørsmål ikke nøl med å kontakte oss via post@snohettadata.no eller ring oss på 71 57 10 30.

 

Hvis du ikke er fornøyd, kan du kontakte datatilsynet her: postkasse@datatilsynet.no.

 

Kan vi dele personopplysninger med noen?

Vi kan dele personopplysningene med andre, men da er dette streng regulert og skal gjøres på en sikker måte slik at kravene i personvernforordningen tilfredsstilles. Utenom forholdene som beskrevet under, selger eller deler ikke vi data med noen tredjepart der det ikke er lovpålagt.

 

Tredjeparts leverandører som jobber på våre vegne

Vi kan sende opplysningene dine videre til våre underleverandører og andre databehandlere med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne. Vi inngår databehandleravtaler med slike leverandører.

 

Lovpålagt offentliggjøring

Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å ivareta våre interesser, f.eks. i forbindelse med rettslige prosesser.

 

Eksterne databehandlere

Vi oppretter databehandleravtaler med leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne. Avtalene regulerer hvordan dataene skal behandles på vegne av oss. Dette er nødvendig for å gjennomføre de forskjellige forretningsprosessene som skal til for å utøve vår virksomhet. 

Eksempler på typer av databehandleravtaler som vi inngår, er med leverandører eller samarbeidspartnere av ulike tjenester og/eller produkter du som kunde får levert fra oss, samt markedsføring- og salgsaktiviteter.

 

Alle disse leverandørene må tilfredsstille kravene i personvernforordningen og følge nødvendige sikkerhetsstandarder for datasikkerhet.

 

Vi kan gi tilgang til anonymiserte og akkumulerte data til andre, men da samsvarer dette med gjeldende lovgivning.

 

Sikkerhet

Vi skal behandle personopplysningen på en sikker måte slik at integritet, konfidensialitet og tilgang ivaretas. Tiltak mot utilsiktet eller ulovlig spredning, ødeleggelse og endringer er viktig for oss. Nødvendige sikkerhetstiltak vurderes mot risiko forbundet med vår behandling av personopplysninger. Kravene overføres også til eksterne databehandlere.

 

Hvor kan du henvende deg om personopplysninger til oss?

Hvis du har spørsmål om måten personopplysningene dine behandles på, kan du i første omgang kontakte oss på dpo@ramvik.no eller ringe oss på telefon 71 57 10 30.

 

Kan denne personvernerklæring endres?

Denne erklæringen er gjenstand for revisjoner som følge av endrede krav eller vårt kontinuerlige forbedringsarbeide. Erklæringen kan derfor bli endret uten varsel, men vi vil gjøre vårt beste for å informere deg som kunde om viktige endringer.

 

Sist endret 23. november 2022 for endring av firmanavn fra Ramvik AS til Snøhetta Data AS.

 

Dette nettstedet eies av Snøhetta Data AS, org.nr. 975874982, Astrups gate 9, 6509 Kristiansund.

Til hovedsiden