Ramvik AS blir Snøhetta Data AS fra 1. januar 2023

Det er foretatt en virksomhetsoverdragelse hvor dagens Ramvik AS overtar Snøhetta Data AS sin virksomhet. Ramvik AS skifter da navn til Snøhetta Data AS.

 

Overdragelsen har sammenheng med at gründer og eier Thor Arne Rambek i Ramvik AS har solgt sine aksjer til Snøhetta Regnskap AS.

 

Snøhetta Data ble etablert i 2016 og var fram til i dag eid av Ramvik AS og Snøhetta Regnskap. Bedriften har avdelinger på Otta og på Vinstra i Gudbrandsdalen. Disse går nå inn i nye Snøhetta Data AS slik at datafirmaet vil totalt ha tre avdelinger, inkludert hovedkontoret i Kristiansund.

 

- På denne måten vil vi samle kompetansen i firmaet og betjene datakunder både på Nordvestlandet og i Gudbrandsdalen sier konsernsjef Paul Ulheim i Snøhetta Regnskap som ikke legger skjul på at det er mange fordeler med å ha et eget dataselskap når man er blitt stor på regnskapstjenester.

 

Ramvik AS ble etablert på Nordmøre så tidlig som i 1995 og daglig leder Håkon Solli har vært ansatt siden 2001. Solli som har vært daglig leder i både Snøhetta Data og i Ramvik AS ser nå fram til å kunne presentere tjenester og varer under en felles profilering.

 

- Våre kunder i Ramvik AS vil ikke merke særlige endringer foruten det nye navnet og profileringen. Vi vil fortsette å ha den høye servicegraden og hjelpe kundene som før, sier Håkon Solli som fortsetter som daglig leder i nye Snøhetta Data.

0
Feed